Generalforsamling 2020 NBNBNB Udsat pga Coronavirus NBNBNBTidspunkt
02-04-2020 kl. 15:00

Sted
Ejby Industrivej 46, 2600 Glostrup 

Om arrangementet
Den årlige generalforsamling afholdes i henhold til vedtægternePris
Prisgruppe Pris Status
  Gratis  0 kr. Åben

Betaling
Der er ingen betaling til dette arrangement.