Danske Bank Pensionistforeningen København

Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber. Tryk på knappen "Indmeldelse" og udfyld formularen.

Som medlem kan endvidere optages:

1)Afdød medlems ægtefælle
2)Medarbejdere der uden pensioniststatus er fratrådt efter et langt ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Disse to medlemsgrupper uden pensioniststatus kan søge om medlemskab ved at sende en mail til info@danskebankpensionist.dk med følgende indhold:
-Ansøgere af type 1) skal angive navnet på det afdøde medlem
-Ansøgere af type 2) skal give en kort oversigt over ansættelsesforholdet i Danske Bank og/eller datterselskaber
-Begge typer skal opgive følgende personlige oplysninger: Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, Fødselsdag og E-mail
-Kontingentet for disse medlemmer er ifølge vedtægternes §7 det almindelige kontingent (p.t. 150 kr. pr. år) samt det til enhver tid gældende tilskud pr. medlem fra Danske Bank (p.t. 550 kr. pr år), altså i alt p.t. 700 kr., som opkræves i marts måned
-Ved at sende denne mail bekræfter man at have læst og er indforstået med Pensionistforeningens Vedtægter og Privatlivspolitik

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen forskellige arrangementer nogle kun for medlemmerne, og nogle hvor ægtefælle/samlever inviteres med.